Hevosen hampaiden hoito

Hevosen hammashoitoa Etelä-Suomen alueella


Suun hyvinvointi ja hammashuolto ovat tärkeitä myös hevoselle

MiraVet tarjoaa asiantuntevia hevosen hammashoitoon ja hammashuoltoon liittyviä palveluja ympäri Etelä-Suomen.

Hevosen suun tutkiminen ja hampaiden tarkoituksenmukainen hoitaminen on olennainen osa hevosen perusterveydenhuoltoa sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia. Hoitamaton suu, limakalvohaavaumat ja purentaongelmat voivat aiheuttaa kipua, vaikeuttaa syömistä ja kuolainten käyttöä. Koska oireilua on joskus vaikea tunnistaa, tulisi hevosen hammashoidossa panostaa säännölliseen suun tutkimiseen, ongelmien havaitsemiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Asiallinen suututkimus suoritetaan rauhoitetulle hevoselle hyvän valon ja peilin kanssa pää tuettuna. Tällä tavoin voidaan nähdä suun perälle asti ja havaita pienetkin purupintojen tai limakalvojen vauriot sekä hammasmurtumat. Lisäksi tutkimus on hevoselle, hevosen omistajalle ja eläinlääkärille mahdollisimman turvallinen. Suu tulisi tarkastaa vuosittain tai useammin, mikäli hevosella on ongelmia purennan kanssa. Eläinlääkäri suunnittelee hevosellesi sopivan aikataulun löydösten perusteella.

Huolehdi hevosesi hampaista alusta alkaen

Hevosen hammashoito on hyvä aloittaa varhaisessa vaiheessa ennen varsan koulutuksen alkua. Tällöin esimerkiksi mahdolliset rakenteelliset purentaongelmat ja sudenhampaat voidaan havaita ja hoitaa hyvissä ajoin, mikä on hyvä lähtökohta hevosen koulutuksessa kivuttomalle tuntuman ja kuolaimen opettelulle. Hampaiden vaihtuminen 2–5-vuotiaana saattaa aiheuttaa syömisvaikeuksia tai kuolaimen vastustelua, jolloin suu tulee tarkastaa.

Suututkimus vai rutiiniraspaus?

Yleinen harhaluulo on, että hevosen hampaat kasvavat ja siksi niitä täytyy raspata. Näin ei kuitenkaan ole. Hammaskudosta on hevosella rajallinen määrä ja siksi hampaita tulisi raspata harkiten, vain tarpeen vaatiessa. Hevosen elämän neljätoista ensimmäistä vuotta hammasjuuret kehittyvät ja hammas puhkeaa esiin vähitellen. Pureskelu kuluttaa hampaita ja ne lyhenevät jatkuvasti. Mikäli purenta on normaali ja pureskelu kivutonta, hampaat kuluvat tasaisesti eikä raspausta tarvita lainkaan. Jos pureskelu syystä tai toisesta vaikeutuu, muodostuu hammaspiikkejä ja tällöin suu tarvitsee hoitoa. Ensiarvoisen tärkeää on tällöin löytää syy piikkien muodostumiselle, jotta hammaskudosta tarvitsee kuluttaa raspaamalla mahdollisimman vähän, tavoitteena säilyttää toimiva hammaskalusto vanhenevalla hevosella mahdollisimman pitkään.

Kuolaimet

Suuri osa käyttöhevosten suun ongelmista aiheutuu kuolaimesta. Kuten muidenkin varusteiden, myös kuolainten tulee olla hevoselle sopivia. Suussa ei ole luonnostaan tilaa kuolaimelle ja siksi kuolaimen rauhallinen pitäminen suussa, tuntuma tulee opettaa hevoselle. Mikäli hevonen vastustaa tai pakenee ohjastuntumaa, tulee ensisijaisesti tutkia suu ja selvittää syy vastusteluun.

Säännölliset suun tutkimukset ja hammashoito auttavat ylläpitämään hevosesi hyvinvointia – varaa hevosellesi aika hammashoitoon!

Hammashoito - MiraVet Kuolaimet - MiraVet Hevosen hampaat - MiraVet